เกี่ยวกับ LEON Biotech

บริการแบบครบวงจรที่จุดเดียว

Leon Biotech เป็นผู้ให้บริการวิจัยพรีคลินิกชั้นนำในเอเชียที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในไต้หวัน ให้บริการด้านการทดสอบและระเบียบแก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยา ชีวเภสัชกรรม เคมีเกษตร เคมีอุตสาหกรรม สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ เรามีห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการรับรองโดย OECD GLP และ ISO 17025 โดยมีขอบเขตของการให้บริการได้แก่ การศึกษาความเข้ากันได้ทางชีวภาพของอุปกรณ์การแพทย์(medical device biocompatibility study)และพิษวิทยาอาหาร (health food toxicology study)

ประวัติของ LEON BIOTECH / ประวัติของเรา

ในปี 2018 เราได้ร่วมมือกับทีมงานมืออาชีพจากบริษัท Voler Biotech Consulting Co., Ltd และ เข้าร่วมกับ Lesco Pre-Clinical Experimental Animals Alliance เพื่อเข้าร่วม Biotech Circle Group โดยมีจุดมุ่งหมายคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการวิจัยและพัฒนา
เรามีความสัมพันธ์อย่างยาวนานกับบริษัททดสอบระดับโลก โดยห้องปฏิบัติการของเราได้รับการรับรองจาก OECD GLP และ ISO 17025 และมีระบบบริหารคุณภาพที่ยอดเยี่ยม เราเป็นห้องปฏิบัติการเอาท์ซอร์สที่ยอดเยี่ยมให้แก่บริษัททดสอบระดับโลกและเป็นมืออาชีพทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการศึกษา

ใบรับรองของ LEON BIOTECH

ในปี 2012 เราได้สร้างห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครันและห้องสัตว์ทดลองที่ได้รับการควบคุมคุณภาพอย่างดีในเมืองเกาสง และมีระบบการจัดการคุณภาพที่ยอดเยี่ยม ห้องปฏิบัติการของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Testing Laboratory 2538) โดยสมาคมการรับรองแห่งชาติ (TAF) สำหรับการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพในหลายๆรายการ ในปี 2014 เราผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ OECD GLP และได้รับใบรับรอง GLP laboratory certification ซึ่งรายงานผลการทดสอบของเราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับโลก

ISO 17025

สิ่งอำนวยความสะดวก