การศึกษาด้านประสิทธิภาพ

การศึกษาด้านประสิทธิภาพ

 • การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างกระดูกใหม่
 • ตัวอย่าง:
 • ตัวอย่างภาพ CT:
 • อุปกรณ์ห้ามเลือด
 • การฟื้นฟูแผล
  ภาพถ่ายจุลพยาธิวิทยา(histopathology photo) ของเนื้อเยื่อผิวหนังชั้นนอก
 • การศึกษาการย่อยสลาย
 • การศึกษาผลการดำเนินงานของเซลล์บำบัดในกรณีเนื้องอก
  IVIS ของเซลล์มะเร็งปอด

IVIS ของเซลล์มะเร็งปอด

IVIS of Lung cancer cell